Για άντρες με στιλ...

  • Γράφτηκε από την 

« Ένας άντρας με στιλ έχει κάτι παραπάνω από μια καλή εμφάνιση, περιβάλλεται από μια αύρα περιωπής η οποία δύσκολα προσδιορίζεται αλλά εύκολα αναγνωρίζεται». Oscar Lenius

Log in

create an account